Fjernvarme

FJERNVARME I HORSENS KOMMUNE

Byrådet har godkendt Fjernvarmeplanen for Horsens by.

Varmeprojektforslag for gennemførelsen af fjernvarmeudbygning i Horsens By 2015 - 2023.

Varmeprojektsforslag

Hvornår kan mit område forvente at komme på fjernvarmen:

Tidsplan for fjernvarme

Status på nedgravningen af fjernvarmen, se mere her. 

 

Fotos: Colourbox

 

CO2 Reduktioner

Kommunens arbejde med reduktion af CO2 kan du finde mere materiale om her. 

 

Alle Fjernvarmeværkerne i Horsens Kommune.

Fjernvarme til Sydbyen Stensballe, Hatting, Lund, Egebjerg og Gedved

Fjernvarme Horsens

Hovedgård Fjernvarmeværk

Østbirk Varmeværk

Brædstrup Fjernvarme

Området er reguleret af Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet.

Link til Energistyrelsen

Link til Forsyningstilsynet

Link til Energiklagenævnet

Generelt om tilslutningspligten

Ejendomme der har en tinglyst tilslutningspligt til fjernvarme, eller er omfattet af en tilslutningspligt i en lokalplan, er stadigt omfattet af pligten til fjernvarme. Tilslutningspligterne blev ikke ophævet med lovændringen fra 1. jan 2019, hvor folketinget fjernede muligheden for at pålægge en ejendom tilslutningspligt.

Tilslutningspligter til naturgas blev ophævet ved lov den 1. juli 2022

Læs mere om tilslutningspligter her.