Fjernvarme

FJERNVARME I HORSENS KOMMUNE

Byrådet har godkendt Fjernvarmeplanen for Horsens by.

Varmeprojektforslag for gennemførelsen af fjernvarmeudbygning i Horsens By 2015 - 2022.

Varmeprojektsforslag


Link til byrådsgodkendelsen af fjernvarmeplanen fra den 6. oktober 2015:

Dagsorden med bilag

 

Link til byrådets godkendelse af nyt biomasseværk på Endelavevej.

Dagsorden med bilag fra den 23. august 2016 i byrådet

 

Miljøstyrelsens godkendelse af biomasseværk på Endelavevej.

Se godkendelsen

 

Svar på spørgsmål om fjernvarmeplanen i Horsens by:


Hvornår kan mit område forvente at komme på fjernvarmen:

Tidsplan for fjernvarme

Svar på de mest almindelige spørgsmål om fjernvarme, regler og økonomi for husejerne.

Se svar på dine spørgsmål

Status på nedgravningen af fjernvarmen

Se mere her. 

 

Fotos: Colourbox

 

 

 

CO2 Reduktioner

Kommunens arbejde med reduktion af CO2 kan du finde mere materiale om her. 

 

 

Alle Fjernvarmeværkerne i Horsens Kommune.

Fjernvarme til Sydbyen Stensballe, Hatting, Lund, Egebjerg og Gedved

Fjernvarme Horsens

Hovedgård Fjernvarmeværk

Østbirk Varmeværk

Brædstrup Fjernvarme

Link til Horsens Kommunes varmeplan, godkendt af byrådet foråret 2013

Den strategiske energiplan.

Området er reguleret af Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet.

Link til Energistyrelsen

Link til Forsyningstilsynet

Link til Energiklagenævnet

 

Generelt om tilslutningspligten

Ejendomme der har en tinglyst tilslutningspligt, eller er omfattet af en tilslutningspligt der står i en lokalplan, er stadigt omfattet af pligten. Tilslutningspligterne blev ikke ophævet med lovændringen fra 1. jan 2019, hvor folketinget fjernede muligheden for at pålægge en ejendom tilslutningspligt.

Læs mere her.