Regionale og lokale linier

Der foretages ikke ændringer på de regionale ruters linjeføring, men linje 220 får højere frekvens mellem Horsens og Hatting.

I kommende udbud af lokalruter, eksempelvis 112, bør det overvejes at anskaffe laventrébusser, som giver nemmere indstigning og mulighed for at medbringe barnevogn mm. På grund af længere ruter og en prioritering af antallet af siddepladser har det hidtil været regionens politik ikke at anskaffe laventrébusser til de regionale ruter.

I den fremtidige køreplanlægning skal der gennemføres en opprioritering af ruter der betjener de umiddelbare forstadsområdet med henblik på ensartethed i minuttal på regional- og lokalruterne. Eksempelvis til Lund og Egebjerg.

Figur 11: Lokal- og regionalruter i Horsens by