Økonomi

Midttrafiks budget for kollektiv trafik m.v. i Horsens Kommune fremgår af nedenstående tabel

 

I forhold til bybusdriften kan ændringer excl. servicelinje 12 holdes indenfor det nuværende bybusbudget, uden at der budgetteres med en forventet indtægtsfremgang som følge af at mange passagerer får reduceret rejsetid.

Den øgede betjening af Hatting kan implementeres på to niveauer. Uanset hvilket niveau der implementeres skal der tilføres en bus til systemet, en kontraktbus indenfor nuværende kontrakt koster årligt ca.350.000 kr. Dertil kommer der betaling for køretiden. Betjeningen af Hatting udføres af regionalrute 220.

Den supplerende kørsel i forhold til Hatting foregår, så der køres fra Horsens til rundkørslen i Hatting ved Storegade/Korningvej og retur til Horsens.

Rute 220 suppleres så der indsættes Horsens-Hatting-Horsens afgange mellem de eksisterende på rute 220 for at skabe tilnærmet halvtimedrift morgen og eftermiddag. Derudover tilføres der afgange, så der skabes tilnærmet timedrift. Denne model giver 10 afgange mere i hver retning, i forhold til i dag i hverdagene.

Lørdag suppleres der med to afgange i hver retning.

Teletaxatidsrummet om søndagen udvides fra 10.00-11.00, 17.00-18.00 og 21.30-22.30 til 10.00-12.00, 16.00-18.00 og 21.30 -22.30

Pris inklusiv bus: ca. 1.050.000 kr. årligt. Økonomien er udregnet med priserne i den nuværende kontrakt. Dette udgør en merudgift i forhold til de nuværende omkostninger til busdrift. Merindtægter må forventes at ligge på maksimalt 20 – 40 % af merudgifterne.