Område 9

I område 9 er der ca. 120 offentlige parkeringspladser, ca. 1100 private parkeringspladser med offentlig adgang, og ca. 510 private parkeringspladser uden offentlig adgang.

I område 9 er der ca. 129 husstande med i alt ca. 248 personer. Ca. 26 % af husstandene har ingen bil. Antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 9 skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen og nogle gange bilen.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 800 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 860 parkeringspladser på en lørdag.

Området er i dag domineret af få rejsemål, med Bilka som det største. Der er i øjeblikket rigelig

parkeringskapacitet. Parkeringspladserne ligger forholdsvis fjernt fra bycentrum, og er derfor nogle af de sidste, der vil blive benyttet af handlende og andre besøgende til midtbyen.

Det store antal private parkeringspladser gør at behovet for yderligere detailhandelsparkering/ erhvervsparkering og beboerparkering i dette område forholdsvist begrænset.