Område 4

I område 4 er der ca. 40 offentlige parkeringspladser, ca. 425 private parkeringspladser med offentlig adgang, og ca. 345 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Af de offentlige parkeringspladser er ca. 24 med betaling og ca. 10 med tidsrestriktioner.

I område 4 er der ca. 287 husstande med i alt ca. 442 personer. Ca. 61 % af husstandene har ingen bil, hvorfor antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 4 skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen og nogle gange bilen.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 270 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 175 parkeringspladser på en lørdag.

Det store antal private parkeringspladser gør at behovet for yderligere detailhandelsparkering/ erhvervsparkering og beboerparkering i dette område forholdsvist begrænset.

Efterspørgslen efter parkeringspladser vil sandsynligvis stige i dette område, men da der er etableret et parkeringshus i Levysgade og der påtænkes etableret et parkeringshus i Rædersgade er området forholdsvist godt dækket ind med parkeringspladser.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 275 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 175 parkeringspladser på en lørdag.