Delområder

Den vestlige del af Bygholm Ådal

Bygholm Å udspringer sydvest for kommunens grænse ved Klaks Mølle, hvor Møllebæk fra vest og Korning Å fra syd løber sammen. Ådalen er herfra karakteriseret af Bygholm Å’s bugtede forløb mod øst, hvor den omgives af lavbundsområder i den smalle dalbund.