Ørskovgård Propritærgård

Kulturmiljøet

Ørskovgårds stuehus

Beskrivelse

På bakkedraget vest for Ørskov på vejen mod Tolstrup ligger proprietærgården Ørskovgård. Gården er formentlig udflyttet i forbindelse med den tidlige udskiftning 1774. Bygningerne ligger centralt på matriklen, der gennemløbes af Ørskov Bæk. Jorderne afgrænses af ejerlavsdiger og veje, der stort set ikke har ændret skikkelse siden år 1800. Gårdanlægget er firlænget med enkelte tilbygninger, der omkranses af en kvadratisk have med hegn. Gårdspladsen har bevaret stenbelægning med græsplæne og en majestætisk lind i midten. Stuehuset opført 1934 i røde mursten og halvvalmet gavle, med frontespice og herskabelig trappe. To avlslænger med trempel fra samme periode samt en nyere længe, alle i røde mursten. Desuden findes fodermesterbolig i samme stil opført ca. 1935. Ved indkørslen til gårdspladsen står endnu stendrikketrug med tøjlering. En sjældent velbevaret helhed.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur, gårdsplads, veje, diger, hegn og omgivelser.