Ældrestiftelser m.m.

Kulturmiljøet

Beskrivelse

I Horsens er stadig bevaret en række karakteristiske ældrestiftelser, der omkring 1900 blev udformet af byens bedste arkitekter. På Slotsgade 38 opførte H.F.J. Estrup i 1895, nærmest som et helt lille slot med tre fløje i historicistisk stil, ældrestiftelsen Arentzens Minde, der rummede friboliger til værdigt trængende enker efter byens håndværksmestre. I 1912 fulgte Viggo Norn trop med et nærmest identisk bygnings­værk til Kraghs Stiftelse på Sundvej 31, og dette trefløjede anlæg blev opført i natio­nalromantisk stil med fine sandstensdekorationer. Samme år opførtes på Sundvej 5 Søstrene Houmanns Stiftelse, hvor Viggo Norn valgte en helt anden byggestil, idet han tegnede denne stiftelse i nyklassisistisk stil. I Fynsgade 6 oprettedes Købmand Andreas E. Jensen og Hustrus Hjem for Arbejdere på Spedalsø i 1930’erne.

Sårbarhed

Disse stiftelsers anvendelse som ældreboliger eller anden nutidig beboelse er underlagt arbejdsmiljøkrav, som kan nødvendiggøre visse ombygninger, men af hensyn til bygningernes ydre bør det tilstræbes, at der ikke foretages ændringer herpå.