Home Trafikplan Mål

Mål

Kommuneplanen for Horsens opstiller tre overordnede mål med den samlede trafikplan, nemlig at den skal:

  • Identificere og beskrive de muligheder, der findes for at dæmpe/begrænse biltrafikken og dermed begrænse gener som luftforurening, støj, uheld og utryghed.
  • Anvise muligheder for at begrænse trafikken til og igennem centrum.
  • Udpege, hvor der er behov for nye veje og udvidelse af eksisterende, nye stier og bedre kollektiv trafik.

Du kan læse mere om mål i den eksisterende Trafikplan her

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer