Ny parkeringsnorm i Horsens Kommune

Horsens Kommune har fastsat en vejledende parkeringsnorm som normalt vil blive anvendt i forbindelse med lokalplaner og byggesager.

I forbindelse med lokalplanlægningen vil kravene til udlæg og anlæg af parkeringspladser blive nærmere vurderet ud fra anvendelse, beliggenhed, mulighed for dobbeltudnyttelse mm.

Parkeringsnormerne for Horsens Kommune, anvendes med mindre andet er bestemt i lokalplanen.

Kommunens hjemmel

Hjemlen til at stille krav til antal og indretning af parkeringsfaciliteter findes i:

Planloven:


 Bygningsreglementets bestemmelser (BR08)  jf. kap. 2.6.2 mht parkeringsfaciliteter:

Det nu gældende bygningsreglement fra 2008 "Bygningsreglement 2008" er under revision, men er ikke vedtaget endnu. Det forventes ikke ændringer i det nye bygningsreglement som vil ændre de nuværende bestemmelser om parkeringsfaciliteter.

Færdselsloven: