Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Område 8

Område 8

I område 8 er der ca. 325 offentlige parkeringspladser, ca. 30 private parkeringspladser med offentlig adgang, og ca. 80 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Af de offentlige parkeringspladser er ca. 80 med tidsrestriktioner. 

I område 8 er der ca. 1205 husstande med i alt ca. 1904 personer. Ca. 65 % af husstandene har ingen bil, men antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang dækker ikke alene behovet for beboerparkeringen. Selv om de offentlige parkeringspladser medtages i det totale antal tilgængelige parkeringspladser i området vil der især om eftermiddagen og natten være behov for yderligere parkeringsmuligheder. Beboerne vil derfor i et vist omfang søge alternative parkeringsmuligheder i de tilstødende veje/områder.

Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen og nogle gange bilen.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 100 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 40 parkeringspladser på en lørdag. Gennemsnittet dækker dog over store variationer i parkeringsbehovet set hen over døgnet.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer