Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Område 6

Område 6

I område 6 er der ca. 260 offentlige parkeringspladser, ca. 90 private parkeringspladser med offentlig adgang,  og ca. 300 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Af de offentlige parkeringspladser er ca. 180 med betaling og ca. 50 med tidsrestriktioner. 

I område 6 er der ca. 605 husstande med i alt ca. 961 personer. Ca. 66 % af husstandene har ingen bil, hvorfor antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 6 skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 150 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca.  140 parkeringspladser på en lørdag.

Det store antal private parkeringspladser gør at behovet for yderligere detailhandelsparkering/ erhvervsparkering og beboerparkering i dette område forholdsvist begrænset.

Hvis efterspørgslen efter parkeringspladser skulle stige i dette område, vil det påtænkte parkeringshus på Emilies Plads sandsynligvis kunne dække behovet for det i lang periode.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer