Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Område 5

Område 5

I område 5 er der ca. 600 offentlige parkeringspladser, ca. 360 private parkeringspladser med offentlig adgang,  og ca. 200 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Af de offentlige parkeringspladser er ca. 450 med betaling og ca. 100 med tidsrestriktioner. 

I område 5 er der ca. 230 husstande med i alt ca. 368 personer. Ca. 61 % af husstandene har ingen bil, hvorfor antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 5 skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen.

De tidsbegrænsede pladser er overvejende privatejede og beliggende på ejendommen hvor Kvickly var beliggende. Det er uafklaret hvad bygningerne der rummede Kvickly fremover skal anvendes til, hvorfor der også er usikkerhed mht det fremtidige parkeringsbehov.

Det offentlige parkeringsareal Rådhusparken der er med betalingsparkering udgør ca. halvdelen af de offentlige parkeringspladser i bymidten med betaling. Parkeringspladsen  anvendes hovedsagelig af personalet på rådhuset hvorfor der udenfor rådhusets åbningstid og betalingsperioden er et stort antal ledige parkeringspladser som kan anvendes af områdets og midtbyens beboere.

Det vil således fortsat være uden betaling for parkering på følgende gader/pladser:

  •  Ove Jensens Plads
  • Sankt Helene Vej
  • Sønderbrogade

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 350 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 525 parkeringspladser på en lørdag.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer