Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Område 2

Område 2

I område 2 er der ca. 280 offentlige parkeringspladser og ca. 450 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Af de offentlige parkeringspladser er ca. 60 med betaling og ca. 30 med tidsrestriktioner. 

I område 2 er der ca. 616 husstande med i alt ca. 946 personer. Ca. 67 % af husstandene har ingen bil, hvorfor antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 2 skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen.

Det vil således fortsat være uden betaling for parkering på følgende gader/pladser:

  • Carøesgade
  •  Løvenørnsgade
  • Claus Cortensens Gade
  •  Andreas Flensborgs Gade

Der udstedes ikke dispensation i form af beboerlicenser og erhvervslicenser, da det vurderes at der er et tilstrækkeligt antal betalingsfrie, offentlige parkeringspladser. De offentlige parkeringspladser med betaling kan på hverdage efter kl. 17.00 og frem til næste dag kl. 9.00 benyttes uden betaling ligesom på lørdage og søndage mellem lørdag kl. 13.00 frem til mandag morgen kl. 9.00.

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 90 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 80 parkeringspladser på en lørdag.

På grund af det store antal private parkeringspladser er behovet for yderligere beboerparkering i dette område forholdsvist begrænset.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer