Home Parkeringsstrategi Handlingsplan Midtbyen2 Område 1

Område 1

I område 1 er der ca. 720 offentlige parkeringspladser og ca. 300 private parkeringspladser uden offentlig adgang. Alle de offentlige parkeringspladser er uden betaling. 

I område 1 er der ca. 843 husstande med i alt ca. 1271 personer. Ca. 65% af husstandene har ingen bil, hvorfor antallet af private parkeringspladser uden offentlig adgang i område 1 tilnærmelsesvist skulle dække behovet for beboerparkeringen. Transportvalget blandt de bosiddende i området er primært kollektiv trafik og cyklen. 

I område 1 planlægges på arealet der tidligere rummede et slagteri, for opførelsen af  en uddannelsescampus. En sådan ændret udnyttelse af arealet vil medføre et ændret parkeringsbehov i denne del af midtbyen. Områdets nærhed til den kollektive trafikterminal hvor både tog, regionale busruter, bybusser og hyrevogne har sit knudepunkt vil medføre at en stor andel af de studerende/elever, som er bosat udenfor nærområdet sandsynligvis ikke anvender bilen som transportmiddel, hvorfor behovet for parkering vil være markant anderledes end hvis arealet skulle anvendes til butiks-, kontor- og boligområde.

Der vil på baggrund af erfaringerne og normerne fra tilsvarende campusområder være behov for anlæg af parkeringsfaciliteter for den del af brugerne, som ikke kan/vil anvende tilbuddet om kollektiv transport.

Der vil i forbindelse med tilrettelægning og planlægning af campusområdet blive gennemført en nærmere analyse af parkeringsbehovet, ligesom der vil skulle planlægges for en integration af parkeringspladserne i byggeriet enten, i form af parkeringsanlæg i kælderniveau eller i et parkeringshus. Der henvises til afsnit i ”4.1  Efterspørgslen vil fortsat stige” jf.  figur 19 hvor resultatet af en sammenligning af parkeringsplads kravet ved forskellige campusområder er oplistet. Det foreslås som udgangspunkt at parkeringsnormen for det fremtidige Campus Horsens fastsættes til én parkeringsplads pr. 150 m² hvilket med et campusområde på 65.000 m² medfører et krav om 430 parkeringspladser. Arealet til disse parkeringspladser vil udgøre mellem 10.000 og 13.000 m², hvorfor det vil være relevant at etablere parkeringsanlægget som et parkeringshus/parkeringskælder.

 

Det vil således fortsat være uden betaling for parkering på følgende gader/pladser:

  •  Godsbanegade mellem Andreas Steenbergs Plads og Emil Møllers Gade incl. parkeringsarealet beliggende nord for Godsbanegade.
  • Konsul Jensens Gade mellem Andreas Steenbergs Plads og Houmannsgade.
  • Houmannsgade mellem Konsul Jensesn Gade og Beringsgade.
  • Beringsgade mellem Houmannsgade og Allegade.
  • Emil Møllers Gade mellem Godsbanegade og Kongensgade.
  •  Marius Holst Gade mellem Konsul Jensens Gade og Kongensgade.
  • Kongensgade mellem Andreas Steenbergs Plads og Gl. Jernbanegade.
  • Andreas Steenbergs Plads.
  • Svanes Plads.

Der udstedes ikke dispensation i form af beboerlicenser og erhvervslicenser, da det vurderes at der er et tilstrækkeligt antal betalingsfrie, offentlige parkeringspladser. De offentlige parkeringspladser med betaling kan på hverdage efter kl. 17.00 og frem til næste dag kl. 9.00 benyttes uden betaling ligesom på lørdage og søndage mellem lørdag kl. 13.00 frem til mandag morgen kl. 9.00.

Parkeringsarealet øst for den kollektive trafikterminal, vil være nogle af de sidste, der bliver udsat for et øget hvis presset parkeringsarealerne øges i bymidten. De fleste parkeringspladser

i området ligger i en afstand på 700 – 800 m til midten af midtbyen (Søndergade ved Rådhusgade).

Der er en restkapacitet af offentligt tilgængelige pladser på ca. 340 parkeringspladser på en hverdag (gennemsnit) henholdsvis ca. 400 parkeringspladser på en lørdag.

Hvis en række langtidspladser tæt på midtbyen og Søndergades butikker evt. omdannes til korttidspladser vil de ledige pladser i område 1 naturligt kunne opsuge nogle af de pendlere, der vil miste parkeringsmuligheder tættere på midtbyen.

Ændringen af den tidligere slagterigrund til campusområde kan ændre det lokale behov for parkering. Hvis der bygges større parkeringsanlæg i forbindelse med campusområdet, kan de naturligt

indgå som aflastning, når/hvis der er optaget på de attraktive pladser i umiddelbar nærhed af gågaden, ligesom dette parkeringsanlæg kunne dobbeltudnyttes som parkeringsanlæg for campus i dagtimerne på hverdage og som beboerparkering i nattetimerne og i weekenden.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer