OMRÅDE 9 - NIM

Landskabskarakterens styrke

Karakteristisk
Kontrasterende
Særligt karakteristisk
Område 9 - Nim landbrugslandskab

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

 

Hovedkarakteren

Karakteristisk

K.9.1 Hele landskabsområdet

De bærende landskabstræk er tydelige i hele landskabsområdet, dog uden at landskabet fremstår særligt karakteristisk.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse med afsæt i landsbyernes udskiftning og den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet er mest tydeligt afspejlet i bebyggelsesstrukturen, mens hegn og diger er nedlagt i et omfang, der i høj grad har sløret udskiftningsstrukturerne.

Både den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og indvinding af råstoffer afspejler en fin sammenhæng mellem naturgrundlag og kulturbetinget udnyttelse af landskabet.

Delområdet

Kontrasterende

K.9.2 Tamdrup Bisgård

Landskabet indenfor ejerlavet til enestegården Tamdrup Bisgård adskiller sig fra det øvrige landskabsområde på grund af landskabets store skala og meget enkle karakter. Derfor er landskabet kontrasterende.

Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse med afsæt som enestegård er meget tydeligt afspejlet i den sparsomme bebyggelse, der oprindeligt bestod af to gårde og kirke men siden midten af 1700-tallet har været reduceret til Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet afspejler et fint samspil mellem naturgrundlag og arealanvendelse.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer