OMRÅDE 4 - SKOVPRÆGET GUDENÅDAL

Mål for landskabets karakter

Beskytte udsigt
Beskytte landskabskarakter
Beskytte og forbedre landskabskarakter
Vedligeholde landskabskarakter
Vedligeholde og forbedre landskabskarakter
Område 4 - Skovpræget gudenådal

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Hovedkarakteren

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.4.1 Hovedparten af landskabsområdet

Med undtagelse af delområdet er landskabet i hele landskabsområdet vurderet særligt karakteristisk og oplevelsesrigt. Det har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der understøtter eller forstærker landskabets bærende landskabstræk og oplevelsesværdi. I dette område  har det især betydning at værne om landskabets teknisk set uforstyrrede karakter samt de visuelle kvaliteter, som landskabet mange steder byder på.

Delområder

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.4.2 Salten Langsø skovlandskab

Inden for delområdet Salten Langsø skovlandskab er landskabet meget karakteristisk og oplevelsesrigt. Det har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der i høj grad understøtter landskabets karakter og oplevelsesværdi. I dette området bør der især værnes om landskabets helt uforstyrrede karakter, ligesom udbredelsen af lysåben natur bør bevares og om muligt styrkes.  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer