OMRÅDE 3 - MATTRUPDALEN

Mål for landskabets karakter

Beskytte udsigt
Beskytte landskabskarakter
Beskytte og forbedre landskabskarakter
Vedligeholde landskabskarakter
Vedligeholde og forbedre landskabskarakter
Område 3 - Mattrupdalen

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Hovedkarakteren

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.3.1 Den centrale del af dalen

Landskabet i den centrale del af dalen er vurderet særligt karakteristisk, i god tilstand og oplevelsesrigt. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i dalen, der understøtter landskabets karakter og oplevelsesværdi. I dette området gælder det fremme af landskabets naturprægede karakter med lysåbne naturtyper og græsningsskov, samt at værne om landskabets visuelt uforstyrrede karakter.

Delområder

Målsætning: Beskytte landskabskarakteren

M.3.2 Halle Sølandskab

Halle Sølandskab er vurderet kontrasterende i forhold til hovedkarakteren, men fremstår i sig selv særligt karakteristisk. Landskabet er desuden vurderet at have landskabelig oplevelsesværdi og har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der understøtter eller forstærker landskabets karaktertræk eller oplevelsesværdi. I dette område bør der især værnes om søernes karaktermæssige betydning og landskabets generelt lysåbne karakter.

M.3.3 Mattrup hovedgårdslandskab

Mattrup hovedgårdslandskab er vurderet kontrasterende i forhold til hovedkarakteren, men fremstår i sig selv særligt karakteristisk og med landskabelig oplevelsesværdi. Landskabskarakteren har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der forstærker oplevelsen af landskabets hovedgårdskarakter.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer