OMRÅDE 17 - ENDELAVE

Landskabskarakterens tilstand

God
Middel
Dårlig
Område 17 - Endelave

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Hovedkarakteren

God tilstand

T.17.1 Landbrugslandskabet

I hele landbrugslandskabet er de karaktergivende strukturer i høj grad intakte, når der sammenlignes med udskiftningstidens strukturer. Det er afspejlet i både strukturen af diger, der indrammer markerne, gårdenes placering samt struturen af Endelave By.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes generelt god. Alle steder står digerne som hele og veldefinerede linjer i landskabet, og bebyggelsens tilstand er overvejende god.

Landskabet har en meget upåvirket karakter, idet påvirkningen fra vindmøller og flyveplads vurderes lille og uden betydning for landskabskarakterens tilstand.

Delområder

God tilstand

T.17.2-3 Øvre og Lynger Strand kystlandskaber

Både i Øvre kystlandskab og Lynger Strand kystlandskab vurderes det bærende landskabstræk i høj grad intakt i forhold til landskabskarakterens oprindelse. Ved Øvre knytter det sig til den opretholdte naturprægede karakter, og ved Lynger Strand knytter det sig til skovene, engloddernes afgrænsning med diger, samt den i øvrigt naturprægede karakter.

Begge steder vurderes de karaktergivende elementer og strukturer at fremstå i god tilstand.

Landskabet har begge steder en helt eller næsten helt upåvirket karakter.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer