OMRÅDE 11 - HORSENS BYLANDSKAB

Landskabskarakterens styrke

Karakteristisk
Kontrasterende
Særligt karakteristisk
Område 11 - Horsens bylandskab

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

 

Hovedkarakteren

Karakteristisk

K.11.1 Hele landskabsområder

I hele landskabsområdet er de bærende karaktertræk tydelige uden at fremstå særligt karakteristiske. Det gælder de dyrkede marker, ustrukturerede hegn, spredtliggende gårde, byer og tekniske anlæg.

Landskabskarakterens oprindelse som urbant og teknisk landskab er tydelig i hele området. Den sekundære oprindelse som landbrugslandskab er ligeledes tydelig i landskabet.

Urbaniseringen af landskabet tager meget afsæt i Horsens, infrastrukturen og indirekte Horsens Fjord. Det er en udvikling der kun i mindre grad har sammenhæng til naturgrundlaget og de geologiske karaktertræk.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer