OMRÅDE 11 - HORSENS BYLANDSKAB

Landskabskarakteren er vurderet

Landskabets karakter er vurderet med afsæt i de bærende karaktertræk, der er defineret som landskabets hovedkarakter. Vurderingen omfatter en vurdering af landskabets karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed.

Vurderingerne er lavet med afsæt i landskabskaraktermetodens principper. Tilgangen til vurderingen er beskrevet nærmere under fanen "Anvendt metode".

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer