OMRÅDE 10 - BYGHOLM ÅDAL

Mål for landskabets karakter

Beskytte udsigt
Beskytte landskabskarakter
Beskytte og forbedre landskabskarakter
Vedligeholde landskabskarakter
Vedligeholde og forbedre landskabskarakter
Område 10 - Bygholm ådal

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Hovedkarakteren

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.10.1 Hele dallandskabet

I hele landskabsområdet er dallandskabet vurderet særligt karakteristisk, i overvejende god tilstand og oplevelsesrigt på grund af landskabets geologi, kulturhistorie og natur. Derfor har landskabet fået målet beskyt.

Målsætningen betyder, at der skal lægges vægt på, at de bærende karaktertræk bevares og om muligt styrkes. Ændringer i dalen bør derfor kun ske, hvis de i særlig grad er tilpasset landskabet eller på anden vis understøtter landskabets karaktertræk eller værdi som oplevelsesrigt landskab.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer