Kulturen er tegnet i landskabet

 

De kulturbetingede karaktertræk afspejler menneskernes udnyttelse af landskabet frem til i dag. Fordelingen af marker, enge, skove, hegn, diger, veje, gravhøje, jernbaner, landsbyer, byer og tekniske anlæg er alt sammen med til at fortælle kulturhistorien og give landskabet karakter.

   

Landskabets menneskeskabte lag

De kulturbetingede karaktertræk er udtryk for, hvordan mennesker og samfund har brugt landskabet gennem århundreder, og hvordan vi bruger landskabet i dag. Både før og nu tager brugen af landskabet afsæt i naturgrundlaget i et konkrete område, men også kultur og tradition har betydning.

Nogle af de menneskabte lag har afsæt i store historiske begivenheder. Et eksempel på det er landboreformerne omkring år 1800, der medførte en ny indretning af landskabet med gårde der flyttede ud fra landsbyerne og ny markstruktur. Andre menneskabte lag er udtryk for en kontinuerlig udvikling, som med tiden har påvirket landskabets karakter. Eksempler på det er udvikling af vores byer og effektivisering i landbrugserhvervet, der har medført større byer, større landbrugsbyggeri, større marker samt færre hegn, diger og enge.

Nogle steder er det væsentligt, at landskabets kulturhistorie er afspejlet i nutidens landskab som en del af vores selvbevidsthed og kulturhistoriske fortælling. Det gælder dele af vores landbrugs- og industrilandskaber.  Andre steder, eksempelvis i de byprægede landskaber, er udvikling og forandring tilsvarende vigtig for vores selvbevidsthed og landskabets afspejling af vores kultur og samfund.

 

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer