Statens kortlægning

Dette kapitel er et sammendrag af de resultater som kortlægningen af geologien, hydrologien, grundvandskemien, arealanvendelsen og punktkilder er kommet frem til. Kortlægningen er mere detaljeret afrapporteret i /2/ men opsummeres her for at give et overblik over beskyttelsen af grundvandet og de trusler, som grundvandet er udsat for. Horsens Kommune har fået foretaget detaljerede beregninger af indvindingsoplande, grundvandsdannende områder og boringsnære beskyttelsesområder, for at kunne præcisere, hvor det er vigtigst at gøre en indsats. Beregningerne er beskrevet i /5/.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer