Planlægningsmæssig begrundelse

Hele Hovedgård by ligger indenfor OSD og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Der er ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok, til det behov der er for nye boliger i Hovedgård. Derfor skal der udpeges nye arealer i Hovedgård. Der findes ikke alternativer udenfor OSD, hvor der kan ske byudvikling i Hovedgård. Det nye byvækstareal er vist på Figur 12. Se også afsnittene Grundvandsforhold og risikovurdering samt Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Det nye byvækstareal i Hovedgård (med rødt) i forhold til de gældende kommuneplanrammer.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer