Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse

Med udgangspunkt i at ressourcerne som Højballegårdværket indvinder fra er nærmest uerstattelige og ligger nedstrøms det nye boligudlæg, vurderes det, at i det omfang byudviklingen foregår indenfor OSD og NFI, er det vigtigt, at byudviklingen foregår så hensynsfuldt som muligt i forhold til grundvandsressourcen i området.

Med henblik på konkret, at beskytte grundvandsressourcen under udlægget vil kommunen vælge ud blandt de tekniske tiltag, der er listet op og beskrevet i kapitel 12. Tiltagene foretages i forhold til afledning af husspildevand, tagvand og vejvand samt opvarmning af området. Desuden omdeles 

informationsmateriale til grundejere om skånsomt havebrug og ukrudtsbekæmpelse. Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens retningslinjer for byudvikling indenfor OSD og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre jf. Planloven.

Ved at erstatte det oprindelige udlæg vest for byen med det nye udlæg øst for byen, forbedres Gedved Vandværks indvindingsinteresser og dets muligheder for at opretholde en god vandforsyning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer