Home Grundvandsredegørelse Bilag Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger

/1/   Indsatsplan for et område ved Rugballegård 2005, Vejle Amt

/2/   Indsatsplan for Endelave – Plan for fremtidssikring af vandforsyningen på Endelave 2004, Vejle Amt

/3/   Behov for vand i Region Midtjylland – udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser 2014, CRT – Center for Regional- & Turismeforskning

/4/   Redegørelse for Hovedgård Området – Kortlægningskampagnen 2007-2012, NST

/5/   Indvindingsoplande uden for OSD – Fyn og Sydjylland, Trin 1 – Sydjylland 2014, NST

/6/   Nitrattrends i dansk grundvand (s 37), Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Brian Sørensen, Tommy Dalgaard, Mogens Erlandsen, Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2012

/7/   Trin 1 – kortlægning af Nim kortlægningsområder, Sammenstilling og vurdering af eksisterende data, DGE for Miljøcenter Århus 2008

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer