Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Planlægning Teknologi Laboratorium

Laboratorium


Vi vil løbende undersøge og teste nye teknologier, som kan give nye og bedre løsninger inden for affaldsområdet. 

Vi vil samarbejde med - og understøtte - studerende på VIA Horsens og andre uddannelsesinstitutioner, der arbejder med nye teknologier og løsninger på affaldsområdet.

Vi vil bidrage med problemstillinger og inspiration til nye løsninger. Om muligt vil vi stille egne ressourcer, udstyr og materiel til rådighed for projekter og forsøg med henblik på ide- og produktudvikling på affaldsområdet.

Hvor det er muligt, vil vi inddrage producenter og samarbejdspartnere og bringe studerende og erhvervsliv sammen, så nye ideer kan realiseres og gavne bl.a. affaldshåndteringen i kommunen. 

Vi har for eksempel i 2018 i samarbejde med VIA igangsat initiativer til at finde løsninger, der kan opdage eller alternativt fjerne lugten fra de nedgravede affaldsbeholdere.


    

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer