Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Planlægning Økonomi

Økonomi


Under hvert initiativ i ressourceplanen er der estimeret et anlægs- og driftsbudget.

I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over omkostninger for de enkelte initiativer.

Alle omkostninger er angivet i 2018 priser.

Godkendes alle 37 initiativer vil gebyrerne stige jævnt med en stigning på 65 kr. i 2020 til en samlet stigning på 250 kr. i 2024. Hertil kommer eventuelle gebyrfald eller -stigninger som følge af almindelige drift og almindelige løn- og
prisfremskrivninger. Her til kommer også udgifter til evt. nye ordninger jf. initiativ 4-2. 

I gebyrberegningen er der indregnet en prioritering af de nuværende ressourcer (årsværk) til at dække udviklingsopgaver som følge af planen. 


  

Nedenstående indeholder en kort gennemgang af affaldsgebyrer for Horsens Kommune og 5 andre kommuner/forsyninger. De udvalgte kommuner/ forsyninger har et 2-kammersystem som det i Horsens Kommune.
Det varierer dog, om de valgte kommuner/forsyninger indsamler præcis de samme affaldstyper som i Horsens Kommune. Nogle indsamler papir og pap sammen med emballageaffald, hvor andre kun indsamler papir sammen med 
emballageaffald. 

Renosyd og Aarhus Kommune indsamler ikke madaffald, men de er medtaget, idet de geografisk ligger tæt på Horsens Kommune. Indsamling af madaffald vil medføre en gebyrstigning for disse kommuner.

Oversigt over årlig affaldsgebyr i 2018 (inkl. moms) for 6 udvalgte kommuner/forsyninger.

     

  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer