Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Planlægning Kommunen som virksomhed Gode og tilgængelige affaldsløsninger i nye boligområder Gode og tilgængelige affaldsløsninger i nye boligområder

Gode og tilgængelige affaldsløsninger i nye boligområder


Så sent som midten af det forrige århundrede indsamlede vi affald i åbne skarnkasser båret på ryggen af skraldemanden.

Affaldsløsninger i dag er heldigvis langt mere moderne. I dag tilbyder vi forskellige affaldsløsninger til husholdningsaffaldet, alt efter om der er tale om affald fra enfamilieshuse eller etagebyggeri. Med etagebyggerier, der bliver højere, og byfortætning er det vigtigt, at fremtidens affaldsløsninger bliver moderne og integrerede i den samlede løsning for byggeriet. Hver især har de enkelte løsninger fordele og ulemper.

For at kunne yde den bedst mulige rådgivning, vil vi løbende følge udviklingen inden for løsninger til affaldsindsamling og –sortering.

Vi vil afsætte midler til at kunne etablere nedgravede affaldsstationer i offentlige rum, hvor andre løsninger ikke er mulige.

 


      

  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer