Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Planlægning Indsamling og dagrenovation Husstandsindsamling af pap Husstandsindsamling af pap

Husstandsindsamling af pap


Internethandlen stiger med omkring 20 % om året, og denne tendens forventes at fortsætte. Det betyder, at mængden af papaffald stiger. Samtidig med at mængden af papaffald stiger, falder mængden af papiraffald.

Vi har en bringeordning for pap, hvor man selv skal transportere sit papaffald til genbrugspladsen. Undersøgelser af sammensætningen af restaffaldet i Horsens Kommune viser, at en del pap afleveres i beholderen til restaffald. 

Vi vurderer, at vi ved at indføre en henteordning for småt pap kan indsamle yderligere 250 tons pap om året til genanvendelse udover de nuværende indsamlede mængder.

Vi har undersøgt mulighederne for at indsamle pap sammen med den eksisterende ordning for papir og karton. Vi vurderer, at der er plads til den øgede mængde i de nuværende beholdere til papir og karton ved enfamiliehuse. Og at vi ikke behøver at investere i nye beholdere ved enfamiliehuse. 

Ved etageboliger skal der investeres i nye beholdere, da deres tømmevolumen er tilpasset det nuværende volumenbehov til papir og karton. Der er derfor ikke overskudsvolumen til pap. 

Større papkasser skal man rive itu eller fortsat aflevere på genbrugspladserne.


      

  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer