Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Planlægning Byggeri og erhverv Dialog i forbindelse med anmeldelser af bygge- og anlægsaffald Dialog i forbindelse med anmeldelser af bygge- og anlægsaffald

Dialog i forbindelse med anmeldelser af bygge- og anlægsaffald


Vores rolle er i dag at anvise bygge og anlægsaffaldet på baggrund af bl.a. screeningsundersøgelser og føre tilsyn med håndteringen af affaldet. 

Erfaringen viser, at dialogen med bygherre, entreprenør og nedriver om kortlægning, sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet er vigtig for at opnå større renhed og genbruge så stor en del af byggeaffaldet som muligt. I dag foregår denne dialog allerede i vid udstrækning i forbindelse med nedrivningssager. Fremadrettet ønsker vi også fokus på de større renoverings og ombygningsprojekter i kommunen.

 


  

        

Der er pt usikkerhed om, hvorvidt ovenstående initiativ fremover må dækkes af det gebyrfinansierede område. Endelig afklaring afventer de forhandlinger, der pt foregår i regeringen.

     

  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer