Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Kortlægning Omkostninger ved håndtering af affald Omkostninger ved håndtering af affald

Omkostninger ved håndtering af affald

# Udgifterne til dagrenovation - restaffald finansieres af et tømningsgebyr der afhænger af valgt beholdertype. Gebyret er ens uanset om beholderen benyttes af privat eller virksomhed.

* Øvrige ordninger og anlæg omfatter Affald og Genbrugs ejendomme på Endelavevej, Deponeringsanlægget, Mellemdepotet, Brovægten, Kompostpladsen og Jorddepot “Bakkelunden”

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer