Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Kortlægning Omkostninger ved håndtering af affald

Omkostninger ved håndtering af affald

# Udgifterne til dagrenovation - restaffald finansieres af et tømningsgebyr der afhænger af valgt beholdertype. Gebyret er ens uanset om beholderen benyttes af privat eller virksomhed.

* Øvrige ordninger og anlæg omfatter Affald og Genbrugs ejendomme på Endelavevej, Deponeringsanlægget, Mellemdepotet, Brovægten, Kompostpladsen og Jorddepot “Bakkelunden”

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer