Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Kortlægning Fakta om Horsens Kommune

Fakta om Horsens KommuneHorsens Kommune har et areal på 520 km2 og strækker sig fra Endelave i øst til Brædstrup i vest. Pr. 1. januar 2019 boede der 90.370 indbyggere i kommunen. I henhold til CVR-registret er der registreret ca. 11.000 virksomheder i kommunen.

Indbyggere
Indbyggertallet i Horsens Kommune har de seneste år været jævnt stigende. Denne udvikling forventes at fortsætte fremover. Tabel 1 viser antal indbyggere i Horsens Kommune. Endvidere vises det forventede befolkningstal i 2024 og 2030.

 


  

Boligform

Størstedelen af indbyggerne i Horsens Kommune (62%) bor i enfamiliehuse som f.eks. parcel- og stuehuse. 27% bor i etageboliger, mens omkring 10% bor i række-, kæde- eller dobbelthuse. En lille del af indbyggerne bor på kollegier, døgninstitutioner eller i fritidshuse. Der er i alt ca. 41.000 husstande i kommunen. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,18 indbyggere pr. husstand. I nedenstående tabeller vises fordelingen på forskellige bolig- og familieformer.

 

 


  

Virksomheder

Antallet af virksomheder i Horsens Kommune er stigende fra omkring 9.000 virksomheder i 2012 til omkring 11.000 i 2018. Virksomhedernes størrelse og branche kan have betydning for behovet for kommunale affaldsløsninger: eksempelvis genbrugspladser, der ofte benyttes af håndværkere og små virksomheder. Det er svært at sige, hvordan antallet af virksomheder vil udvikle sig i planperioden, og hvordan dette vil påvirke mængderne af erhvervsaffald. Vi har valgt at antage, at mængderne for erhvervsaffald stiger i samme takt som affaldsmængderne for husholdninger, som er beregnet ud fra befolkningsprognosen.  
  

  
  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer