Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Kortlægning Affaldsmængder, indsamling og behandling Husholdninger

Husholdninger

Husholdningsaffald defineres jf. affaldsbekendtgørelsen som affald, der er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.
Der er mange muligheder for at komme af med sit affald på i Horsens Kommune. Skema 1 giver et overblik over de nuværende affaldsordninger.

Den samlede mængd husholdningsaffald er opgjort i tabel 6. I opgørelsen af husholdningsaffald indgår affaldsmængderne fra virksomheders brug af genbrugspladserne. Dette affald omfatter i væsentlig grad affald fra håndværkere, anlægsgartnere og boligselskaber, som har medtaget affaldet fra private husholdninger. Brugerundersøgelser har vist at mængden af erhvervsaffald på genbrugspladserne er omkring 4% af den samlede mængde. Den største del af det indsamlede affald genanvendes eksempelvis ved omsmeltning, nedknusning eller oparbejdning af råstofferne. Af tabel 6 fremgår, hvilke behandlingsformer de enkelte affaldsfraktioner gennemgår. G = Genbrug eller genanvendelse, F = Forbrænding, D = deponering, S = Særlig behandling


  


  

Tabel 6 viser hvordan mængden af indsamlet husholdningsaffald er steget 16% i periode fra 2012-2018.  
  

  
  

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer