Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Affaldshåndteringsplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Kortlægning

Kortlægning

 

Prognoserne 

Prognoserne i kortlægningen er baseret på den forventede befolkningsudvikling i Horsens Kommune, samt de i planlægningsdelens foreslåede initiativer.


Kilder

Data for erhverv er hentet i Miljø- og Fødevareministeriets AffaldsDataSystem (ADS) i april 2019. Oplysninger om affaldsmængder indberettes til det nationale Affalds-DataSystem af de forskellige affaldsbehandlingsanlæg. På grund af usikkerhed om data har Horsens Kommune valgt, at benytte egne tal for affaldsmængderne i de ordninger, som Horsens kommune varetager indsamlingen af.

 

Endelave

Indsamling og behandling af affald på Endelave beskrives i et afsnit for sig. Affaldsmængderne er indregnet i de øvrige mængder.


Affaldshåndteringsplan 2013-2024

I Bilag 1 er der lavet en status over de tiltag, som er beskrevet i den forrige affaldshåndteringsplan.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer