Velkommen til Horsens Planportal
Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært

Ressourceplan

Home Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært Høring

Høring


Forslag Ressourceplan 2019-2030

Horsens Kommune har i de sidste år indført en omfattende affaldsordning, som har resulteret i at genanvendelsen af vores husholdningsaffald er steget fra 18 til 50 % på få år. Nu er det tid til at Horsens Kommune skal have en ny Ressourceplan, der skal sætte et nyt ambitionsniveau for affaldsområdet i årene frem.

 

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 17. juni forslag til Ressourceplan 2019- 2030:

Genbrug mere

Brænd mindre

Tænk cirkulært

Horsens Kommunes Ressourceplan 2019 – 2030

 

Byrådet skal senere godkende planen, men den endelige vedtagelse kan først finde sted, når planen har været fremlagt i offentlig høring.  

 

I høringsperioden er der mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til planen.

 

Planen har været i høring indtil den 29. august. Nu skal planen behandles politisk sammen med de indkommende høringssvar.

 

Høringssvar kan sendes til dagrenovation@horsens.dk eller til Teknik og Miljø, Affald og Genbrug, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens og skal være Horsens Kommune i hænde senest den 29. august 2019.

Horsens Kommunes Ressourceplan 2019 – 2030 skal læses på kommunens hjemmeside – www.horsens.dk/Politik/Hoeringer/Hoeringer


HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer