Affaldshåndteringsplan

Virksomheder, Horsens Kommune anvender

Ud over egne sorterings- og behandlingsanlæg benytter Horsens Kommune sig af følgende andre sorterings- og behandlingsanlæg.

Horsens Kraftvarmeværk A/S

Horsens Kommune har en kontrakt med Horsens Kraftvarmeværk om forbrænding af alt forbrændingsegnet affald, der genereres i Kommunen, og som ikke kan genanvendes. Aftalen løber frem til udgangen af 2014, med mulighed for forlængelse 1 år. 
Kraftvarmeværket producerer årligt ca. 14.000 tons slagger og 1.700 tons flyveaske og røggasrensningsprodukter. Slaggerne kan stadig genanvendes, mens flyveaske og røggasrensningsprodukter eksporteres til slutdeponering i egnede anlæg. 

Meldgaard MILJØ A/S

Meldgaard MILJØ A/S indsamler dagrenovation i hele Horsens Kommune.  Meldgaard MILJØ A/S foretager indsamlingen i egne biler. Indsamlingen kan foregå i tidsrummet 04-18, så der er mulighed for at køre i toholdsskift. Dagrenovationen køres til forbrænding på Horsens Kraftvarmeværk A/S. 
Meldgaard MILJØ A/S varetager ligeledes tømningen af papircontainere ved boligforeninger. Disse containere tømmes en gang om ugen. 

Landmand Carsten Jørgensen

Carsten Jørgensen, Endelave, indsamler dagrenovation på Endelave. Carsten Jørgensen foretager indsamlingen i renovationsbil, der er stillet til rådighed af Horsens kommune. Indsamlingen er planlagt til mandag og skal foregå i tidsrummet 6-18. Horsens Kommune sørger for transporten af dagrenovationen fra Endelave-færgen til forbrændingen på Horsens Kraftvarmeværk.
Carsten Jørgensen varetager ligeledes driften af containerpladsen på Endelave. 

Arthur Andersen Transport

Arthur Andersen Transport står for tømningen af miljøstationerne. Tømning af containerne sker efter en fastlagt rute, 1-4 gange pr. uge for papircontainerne og 1-8 gange pr. måned for glascontainerne.  

A/S Møller Jensen

Miljøstationerne i Gedved og Brædstrup bliver tømt at A/S Møller Jensen efter en fast plan, hvor tømningsfrekvensen varierer alt efter behovet. Endvidere tømmer A/S Møller Jensen også containerne på Genbrugspladsen i Vedslet og transporterer affaldet til godkendte modtageanlæg. 

Vestbirk Vognmandsforretning

Når spejderne har indsamlet af papir, transporteres papiret til Horsens af Vestbirk Vognmandsforretning. 

Sdr. Vissing Vognmandsforretning

Sdr. Vissing Vognmandsforretning tømmer papircontainere ved en spejdergruppe, som har en container stående fast. 

Salten Vognmandsforretning

Salten Vognmandsforretning tømmer containere på Genbrugspladsen i Brædstrup og transporterer affaldet til godkendte modtageanlæg.

Brædstrup Vognmmandsforretning

Brædstrup Vognmandsforretning tømmer containere for FDF spejderne i Brædstrup og transporterer affaldet til til godkendte modtageanlæg. 

 

VIRKSOMHEDER I HORSENS KOMMUNE, DER HÅNDTERER AFFALD

Affaldsproducerende virksomheder i Horsens Kommune skal, når det drejer sig om kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, selv træffe aftale om transport og håndtering af affaldet. 

Alle virksomheder der indsamler, behandler og transporterer kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald skal registreres i miljøstyrelsens database: Det digitale Affaldsregister.  

En del af disse virksomheder er hjemmehørende i Horsens Kommune. Se bilag 4 for en oversigt over registrerede genanvendelsesanlæg, indsamlervirksomheder, transportører, forhandlere og mæglere, der pr. juli 2013 er registreret i registret i Horsens kommune.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer