Affaldshåndteringsplan

Undervisning, kurser og kampagner

Det er vigtigt at informere om sortering og håndteringen af affald. Udviklingen i undervisning, kurser og kampagner ses i nedenstående tabel.

I RENE Uger deltager kommunens 5. klasser i et undervisningsforløb omkring affald, vand og spildevand. Som det ses er der sket en løbende udvikling af antal deltagende klasser. Grundet udviklingen i antallet af deltagende klasser strakte RENE Uger sig i 2012 over 5 uger, hvor der er undervisning på skolerne, affaldsindsamling, rundvisninger på genbrugspladserne, vandværker og centralrenseanlægget, samt mange andre aktiviteter. 

Rundvisninger på Genbrugspladserne er for forskellige grupper af interesserede. Det er hovedsageligt erhvervsskoler, som får rundvisninger i forbindelse med deres undervisningsforløb. Interessen for besøg på genbrugspladserne er stigende, specielt efter den ny-renoverede genbrugsplads i Horsens blev indviet. 

Ved besøg i Børnehaverne tages der udgangspunkt i børnenes egen hverdag, og der snakkes om, hvilke materialer der kan genanvendes. Antallet af besøg varierer meget, men gennem allerede planlagte tiltag, ønskes et større antal af besøg i børnehaverne. 

I 2012 blev der afholdt 2 kurser om kreativ genbrug. På kurset blev borgerne indbudt til at lære at flette tasker i genbrugsmaterialer, som tomme kaffe-, slikposer og poser fra frosne grøntsager. Begge kurser var næsten fyldt op og begejstringen var stor.  

Antallet af kampagner varierer efter behovet og nye tiltag. Mængderne af indsamlet affald på udvalgte affaldstyper bliver fulgt, og på den måde kan det vurderes om der skal laves kampagner.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer