Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Status Mængder fra erhverv

Mængder fra erhverv

I 2010 blev der oprettet et nationalt Affaldsdatabasesystem, med det formål at samle alle oplysninger om affaldsmængderne et sted. Registreringen af affaldsmængder er startet i 2010 og kan ikke forventes at være fuldkommen på nuværende tidspunkt.

Kommunerne har siden 2010 ikke længere ansvaret for at anvise og planlægge for det kildesorterede erhvervsaffald til materialeudnyttelse, hvorfor der ikke i kommunen findes bedre samlede data, end de udtræk der kan foretages fra den nationale database. Oplysning om de samlede registrerede affaldsmængder for erhverv, fordelt på affalds- og indberetningstyper er hentet i den nationale affaldsdatabase for 2010, 2011 og 2012. Tallene er upræcise.

 IMPORT/EKSPORT AF AFFALD

 

I henhold til det nationale affaldssystem er der i 2012 importeret 0 ton affald. 

Tallene er ikke verificeret.

 

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer