Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Status

Status

 

Affaldshåndteringsplanen udgør en stor del af Horsens Kommunes administrative grundlag på affaldsområdet. Affaldshåndteringsplanen er ligeledes en orientering til borgere og erhverv omkring udvikling og tiltag på affaldsområdet. I affaldshåndteringsplanen er mål og initiativer for de kommende 6 år angivet samt sigtelinjer frem til 2024.

I Bilag 1 til affaldshåndteringsplanen er der lavet status over de tiltag, som er beskrevet i den forrige affaldshåndteringsplan.

Affaldshåndteringsplanen tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012.

Endvidere skal affaldshåndteringsplanen som udgangspunkt reflektere de nationale målsætninger, som fastlægges i den nationale ressourcestrategi. Da ressourcestrategien endnu ikke er offentliggjort men vil bygge på EU's affalds- og ressourcestrategier samt affaldsdirektivet, har Horsens Kommune opsamlet de perspektiver, der kan udledes af EU’s affalds-, energi- og ressourcestrategier.

 

Den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens affaldshierarki:

1.    Forbyggelse
2.    Forberedelse med henblik på genbrug
3.    Genanvendelse
4.    Anden nyttiggørelse, herunder forbrænding med energiudnyttelse
5.    Bortskaffelse

Affaldshåndteringsplanen henvender sig både til borgere og virksomheder, som ønsker at vide hvilke tiltag der kommer på affaldsområdet i Horsens Kommune i løbet af planperioden. Da affaldshåndteringsplanen danner ramme for hele Horsens Kommune, skal den også afspejle de værdier kommunen har: Helhed, respekt, kvalitet og resultat.

Alle ordninger er i dag harmoniseret, så hele Horsens Kommune har de samme ordninger og regler for affaldshåndtering.

Status

Status opfylder affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på den branche, hvor affaldet kommer fra, affaldsfraktioner samt behandlingsform. Endvidere omfatter kortlægningen en beskrivelse af modtageanlæg som modtager kommunens affald.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer