Affaldshåndteringsplan

Undervisning, information og kurser

Der skal gøres en særlig indsats for, at børn og unge oparbejder viden og handlekompetencer i forhold til ressourcetankegangen både i daginstitutionen, i skolen og i ungdomsuddannelserne.

Affald og Genbrug er allerede godt i gang med at uddanne børn og unge inden for affaldsområdet. Ud over at støtte eksisterende tiltag vil vi gøre en særlig indsats for, at de unge på erhvervs- og ungdomsuddannelserne bliver introduceret til affald og ressourcetankegangen.

Sidst i planperioden vil Affald og Genbrug ud over eksisterende tilbud også tilbyde undervisning af elever i indskolingen.

Affald og Genbrug vil endvidere støtte op om projektet ”Grøn Udfordring”, som er et undervisningsforløb til udskolingen udarbejdet af Dansk Retursystem og Grøn Flag, Grøn Skole. I projektet inddrages eleverne aktivt både i og uden for skolen i at løse konkrete affaldsproblematikker.

Skiltene på genbrugspladserne giver mulighed for flere oplysninger om affaldshåndtering og motivation til sortering. Der igangsættes et projekt med fokus på skiltene som basis for information og motivation.

På Horsens Kommunes hjemmeside findes en sorteringsguide, hvor borgerne kan søge på en affaldstype og få oplyst, hvordan de skiller sig af med affaldet. Men ikke alle ordninger for private og virksomheder er ens, derfor vil Affald og Genbrug i planperioden lave en sorteringsguide specielt til virksomheder.

Vi vil vurdere, om indsamlingen af asbest fortsat skal være en af genbrugspladsordningerne, eller om der findes egnede alternativer.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer