Miljøvenlige biler

Vi vil minimere påvirkningerne af miljøet fra transport af affald fra kommunale affaldsanlæg.

Affaldsbehandling foregår i stigende grad længere og længere væk, hvilket betyder øget transport af affald. Horsens Kommune vil i de kommende aftaler med affaldsmodtagere og transportører medvirke til et renere miljø ved at stille krav om højt euro-norm tal og miljøvenlig kørsel. Der vil blive vurderet på mulighederne for at benytte alternative brændstoffer som biogas eller el.

Horsens Kommunes mellemdepot på Endelavevej fungerer som omlastning for visse affaldsfraktioner fra Genbrugspladserne. Behov og muligheder for omlastning af husholdningsaffald herunder organisk affald og emballage vil blive undersøgt.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer