Indsamlingen ændres til 14-dags tømning

Da mængden af resteaffald vil fald som følge af mere udsortering af papir- og emballageaffaldet vil indsamlingshyppigheden af dagrenovation blive ændret fra uge- tømning til 14- dags tømning. Derved kan spares der CO2. 

Beholderne til indsamling af papir- og emballageaffald vil blive tømt hver 4. uge.

Vi vil kigge på mulighederne for at sætte større beholdere op ved boligforeninger og etageboliger. Større beholderne skal tømmes færre gange og derved spares miljøet for udledning af CO2. Endvidere vil vi se på mulighederne for at sætte fyldningscensorer i større evt. nedgravede beholdere, så der ikke sker kørsel efter tomme eller halvt fyldte beholdere. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer