Åbningstider og placering af genbrugspladser

Horsens kommune vil optimere åbningstider og placering af genbrugspladser og nærgenbrugsstationer i forhold til borgernes behov og beboelsers tæthed.
 

Der ydes i dag forskellig service på indsamling af glas, papir og pap. Der er ca. 115 miljøstationer til indsamling af papir og glas fordelt over hele kommunen. I tillæg til det, er der i Brædstrup og Østbirk-området indsamling af pap og papir ved frivillige organisationer (spejderne), og i større boligforeninger er der opstillet papircontainere.

For at øge genanvendelsen af glas og papir indføres en indsamling tættere på husholdningerne sammen med indsamlingen af andre emballager.

I takt med indførelsen af husstandsindsamling af papir- og emballageaffald vil de nuværende ordninger med miljøstationer og frivillige organisationer blive afviklet. Udgifter til tømning og vedligehold af miljøstationerne beløber sig årligt til ca. 2,5 mio. kr. som derved kan spares. Materiellet vil eventuelt kunne sælges eller indgå i ordninger for etageboliger. Udgifterne til de frivillige organisationers indsamling beløber sig årligt til ca. 150.000 kr. Ordningen udgår herefter og vil fremover være en del af ordningen for genbrugsstationer.

 

Horsens og Brædstrup Genbrugsplads er placeret centralt for en stor del af kommunens indbyggere. I modsætning hertil står Vedslet genbrugsplads, som er placeret i det yderste hjørne af kommunen. Vi vil i planperioden se på muligheden for at flytte pladsen til en mere central plads i den nordøstlige del af kommunen. En effektiv og miljøvenlig indsamling på genbrugsstationerne indebærer, at de er placeret, hvor brugerne er. 

Behovet for at benytte genbrugspladserne forventes at falde ved indførelse af husstandsindsamling af papir, pap og forskellige andre emballager. 

I slutningen af planperioden foretages en vurdering af mulighederne for optimering af driften af genbrugspladsordningen eventuelt etablering af flere mindre nærgenbrugsstationer, herunder placeringen af genbrugspladserne og åbningstiderne.   

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer