Affaldshåndteringsplan

Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Da flere typer husholdningsaffald fremover husstandsindsamles, vil tømningsfrekvensen for indsamling af restaffald reduceres og miljøstationer vil afvikles. Derved mindskes kørslen i privatbiler og dermed udledningen af co2. Samtidig vil vi sætte miljøkrav til de biler, som indsamler affald og have fokus på, hvordan transporten optimeres evt. ved omlastestationer.  

Indsats: Optimering af åbningstider og placering af genbrugspladser og nærgenbrugspladser.

Indsats: Indsamlingen af dagrenovation ændres fra ugetømning til 14-dags tømning og, derved spares der CO2.

Indsats: Vi vil sætte krav til bilerne, som indsamler affald om, at motorerne som minimum skal være EURO-V motorer.

Indsats: Vi vil minimere påvirkningerne af miljøet fra transport af affald fra kommunale affaldsanlæg.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer