Affaldshåndteringsplan

Sortering af affald i det offentlige rum

Der vil i planperioden på udvalgte steder i det offentlige rum blive lavet forsøg med etablering af affaldsbeholdere, hvor forbipasserende kan aflevere deres papir-, og emballageaffald. Beholderne skal være designede til omgivelserne og kan for eksempel være nedgravede, så kun et lille indkast er synligt. Affaldssortering i det offentlige rum vil få konsekvenser for driftsbudget under Trafik og Vej området. 

I planperioden vil Affald og Genbrug undersøge affaldstyper og potentialer for affald afleveret i offentlige affaldsstativer. 

Affald og Genbrug vil undersøge, hvordan der kan opnås en bedre sortering af affaldet ved større arrangementer i kommunen dels ved at engagerer borgerne og dels ved at tilbyde materiale til opsamling af kildesorteret affald. For eksempel kan der ved løbearrangementer sætte specielle beholdere op til indsamling af vandflasker.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer