Affaldshåndteringsplan

Bedre sorteringsmuligheder i etageboliger

Det skal også være nemt for borgere i etageboliger samt bymidte at sortere deres affald. 

Kildesortering kræver plads, og det er der ikke altid ved etageboliger og i bymidten. Ved etageboliger kan der være pladsproblemer i forhold til at placere flere beholdere. Og det kan være problematisk at finde plads til beholdere ved de tætte bebyggelser, hvor beboerne i dag skal sætte affaldssækkene ud til vejen på tømningsdagen.

Horsens Kommune vil arbejde på at løse disse problemer ved at tilbyde forskellige løsningsmodeller som for eksempel etablere minigenbrugsstationer, nedgravede beholdere eller fælles ordninger, der er tilpasset det enkelte område. Horsens Kommune vil gennem dialog med boligforeningerne finde løsninger på, hvordan affaldet kan indsamles tæt på beboerne. Kommunen skal tænke i innovative sorteringsløsninger de steder i byen, hvor det ikke er muligt at placere beholderne i umiddelbar nærhed af ejendommen. I sådanne tilfælde bliver kommunen nødt til at inddrage det offentlige rum. Kildesortering af husholdningsaffaldet ved etageboliger og boligforeninger vil ske løbende fra juni 2015.  

Horsens Kommune vil gennem dialog med boligforeningerne skabe engagement og fokus om kildesortering af affaldet. Horsens kommune vil undersøge muligheden for at tilbyde kurser til viceværter, for at sikre at de har den nyeste viden om sortering af affald.

Information om batteriordningen

Over halvdelen af et batteris vægt er råstoffer, der kan genanvendes. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året. Bliver de 1,4 kg brugte batterier afleveret til genanvendelse, kan de blive til 0,8 kg råvarer, der vil indgå i nye produkter.  I Horsens Kommune blev der i 2010 kun indsamlet 35 % af batterierne. Dette skyldes at den nuværende indsamlingsordning for batterier ikke er kendt nok blandt kommunens borgere. Horsens Kommune vil derfor informer om, de eksisterende ordninger. 

 

Farligt affald fra husholdninger

I forbindelse med øget sortering så tæt på borgeren som muligt og for at sikre optimal renhed af de øvrige fraktioner ved husholdningen, vil Horsens Kommune arbejde på at etablere indsamling af dele af farligt affald som en henteordning fra husholdningen eller i tilknytning til fællesindsamlingssteder eller miljøstationer. 

Det vurderes at en husstandsindsamling af farligt affald vil medføre en forhøjelse af affaldsgebyrerne pr. husstand på cirka 75 kr. pr. år. 

Småt elektronikaffald fra husholdninger

I forbindelse med øget sortering så tæt på borgeren som muligt og for at sikre optimal renhed af de øvrige fraktioner ved husholdningen, vil Horsens Kommune arbejde på at etablere indsamling af småt elektronikaffald som en henteordning fra husholdningen eller i tilknytning til fællesindsamlingssteder eller miljøstationer. Indsamlingen kan evt. ske som en del af indsamlingsordningen for farligt affald.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer