Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Planlægning Andre initiativer

Andre initiativer

Genbrugsbutik
Når affald – herunder genbrugelige effekter – kan genbruges direkte uden oparbejdning, spares mange ressourcer. I umiddelbar tilknytning til Horsens Genbrugsplads har Affald og Genbrug et tidligere frysehus, som anvendes til lager og sorteringsaktiviteter af plastaffald. Desuden ligger bygningen Endelavevej 16 i tilknytning til både frysehuset og genbrugspladsen.

Endelavevej 16 har frem til 2012 været udlejet til HorsensVand A/S, men står nu tom. Affald og Genbrug vil derfor, ud fra målsætningen om mest mulig genbrug, etablere en genbrugsbutik med tilhørende lager i disse
to bygninger.

Det er desuden et ønske at fortsætte samarbejdet med Job og Afklaring omkring drift af butikkens aktiviteter, og etableringen forudsætter en renovering og tilbygning til Endelavevej 16 samt etablering af interne køreveje og p-pladsarealer til kunder og ansatte.
I planens økonomiske oversigt over initiativerne er der afsat 2,5 mio. til anlægsinvestering.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer