Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Planlægning

Planlægning

Planlægningsdelen er primært et arbejdsredskab for kommunen. Her beskrives, hvordan Horsens Kommune, med udgangspunkt i de opsatte mål i målsætningsdelen, vil håndtere kommunens affald i perioden 2013-2018. Planlægningsdelen beskriver de enkelte initiativer med afsæt i målene, beskrivelse af baggrunden og formålet med initiativerne samt et økonomisk overslag. 

Affaldshåndteringsplanen er bygget op omkring tre fokusområder og to flagskibe, der hver især indeholder en række konkrete initiativer. For hver initiativ er der udarbejdet skemaer der viser, den årrække initiativet dækker og hvad initiativet forventes at koste. 

Fokusområde 1: Bedre sortering

·         Alle boliger med have skal kildesorter deres affald i to beholdere
·         Bedre sorteringsmuligheder i etageboliger
·         Erhverv skal sortere mere
·         Alle kommunens institutioner skal kildesortere affaldet
·         Sortering af affald i det offentlige rum og ved koncerter og byfester
·         Bedre kildesortering af bygningsaffaldet til genanvendelse 

Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

·         Optimering af åbningstider og placering af genbrugspladser og nærgenbrugspladser
·         Vurdere af indsamlingen af dagrenovation fra uge tømning til 14 dags tømning og derved spares der CO2
·         Vi vil sætte krav til bilerne som indsamler affald om at motorerne som minimum skal være EURO-V motorer
·         Vi vil minimere påvirkningerne af miljøet fra transport af affald fra kommunale affaldsanlæg 

Fokusområde 3: Bedre affaldsbehandling

·         Vi vil vælge driftsikre og miljørigtige løsninger og løbende følge markedet for afsætning af affald for at opnå bedst mulig genanvendelse for pengene
·         Vi vil reducere mængden af fejlsorteret affald der går til deponi 

Flagskib 1: Undervisning og kurser

Børn- og unge som ressourceforvaltere 

Flagskib 2: Tilgængelighed/selvbetjening

Flere selvbetjeningsløsninger

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer